24ins

Живот

Вид застраховка
Възраст
Професия
Застрахователна сума
Имейл
Телефон
Три имена

Наш консултант ще се свърже с Вас в рамките на работният ден за да Ви предложи индивидуална оферта.

Застраховка Живот

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

(кога е необходима тази застраховка?)

РИСКОВА ЖИВОТОЗАСТРАХОВКА

Толкова пъти медиите изтъкват куриозно слабите премийни приходи в животозастраховането в сравнение с общото застраховане, че заглавия от рода на „поставяме автмобила пред здравето си” се превърнаха в най-разпространеното вестникарско клише.

Колкото и да ни е омръзнала истината обаче, тя остава непоклатима – българинът не е склонен да отдели пари за застраховка Живот, освен в случаите, когато банката изисква от него да притежава такава полица, за да получи кредит – най-често, ипотечен.

Друга интересна характеристика на родния пазар е, че спестовните застраховки Живот изглежда привличат по-оживен интерес от рисковите застраховки, въпреки по-високата си цена и факта, че що се отнася до инвестиционната компонента на този вид продукти, не е толкова трудно да бъдат намерени алтернативи с по-висока възвръщаемост.

Именно за редовия българин, който е свикнал да държи парите си традиционно на депозит, брои всеки изхарчен лев, но цени семейството си и иска да го осигури в случай на смърт или загуба на работоспособност, експертите препоръчват рисковите застраховки „Живот”.

Противно на широко разпространеното убеждение, рисковите застраховки Живот не си поставят за цел единственото да осигурят наследниците ви в случай, че си отидете от този свят. Напротив – за повечето потребители много по-важни са останалите покривани рискове, като професионално заболяване, загуба на работоспособност, покриване на разходите за медицинско лечение или болничен престой.

Преди да се спрете на този вид продукти обаче, имайте предвид, че при смесените застраховки Живот в края на договора си получавате внесената сума плюс определена доходност, докато при рисковите застраховки Живот, ако не ви се наложи да подадете иск, парите остават за застрахователя.

Несъмнен плюс и на двата вида полици е, че както при спестовните застраховки Живот, така и при рисковите, можете да ползвате данъчни облекчения.

ОСНОВНИ ПЛАНОВЕ

Българският застрахователен пазар не се отличава по същество от глобалния – конкуренцията е ожесточена, и за да привлекат клиенти, компаниите правят всичко възможно да предложат на потребителите продукт „по мярка”.

Затова рисковите застраховки Живот могат да покриват различна палитра от рискове, а евентуалното обезщетение да варира силно. Така тези, които са готови да плащат по-високи премийни вноски, са защитени от повече опасности и в случай на инцидент, ще получат повече пари.

Компаниите предлагат и възможности за еднократно или периодично изплащане на премийните вноски, а срокът на договора обикновено е между една до пет години, като по-дългосрочните продукти по правило излизат и по-финансово изгодни.

под-видове на застраховката:

Рисковите застраховки Живот могат да бъдат както индивидуални, така и групови. Възможно е да сключите полица, покриваща цялото семейство, и по този начин да ползвате отстъпка в цената.

Понякога работодателите осигуряват този вид покритие на подчинените си като допълнителен бонус. Това привлича кадри, особено ако става въпрос за по-рискови професии. Засега обаче тези практики са рядкост и се прилагат предимно от чуждестранните инвеститори, опериращи в България.

СКЛЮЧВАНЕ

Първа крачка при покупката на рисковата застраховка Живот е да определите кои именно рискове искате да покрива тя, на какво обезщетение да разчитате, и съответно - каква цена сте склонни да платите.

Ако размерът на застрахователната сума е по-висок, компанията най-вероятно ще поиска при сключване на договора да представите официален документ за здравословното ви състояние.

При по-евтините продукти обаче, подписана декларация, в която изреждате заболяванията, от които страдате, ще е достатъчна.

Не се изкушавайте да скриете някой детайл – в случай, че предявите иск дори по съвсем друг въпрос, и компанията разкрие, че сте излъгал в декларацията, няма да получите и стотинка. Например, ако страдате от диабет, това може и да няма връзка с претърпяна пътна катастрофа, но пак договорът ви ще е невалиден.

Нещо повече – застрашен сте да се изправите пред съда по обвинение в измама.

Сред другите необходими документи обикновено са и лична карта, удостоверение за професията, производството и местоработата ви.

ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА

(защо струва толкова?)

Цената на рисковата ви застраховка Живот зависи най-вече от това, в кои случаи имате право на обезщетение, и в какъв размер.

Базисно тези продукти защитават наследниците ви случай на смърт, или ви компенсират при трайна загуба на работоспособност. За да получите пари при временна загуба на работоспособност, независимо дали причинена от инцидент или заболяване, обикновено ще трябва да платите допълнително.

Затова, преди да подпишете договора, проверете какви точно клаузи съдържа той и дали те удовлетворяват вашите изисквания.

Премийните ви вноски зависят и от вашата възраст и здравословно състояние. Ако сте в напреднала възраст, или страдате от тежки или хронични заболявания, цената ще е по-висока. Някои компании може да вземат предвид и професията ви – какви опасности за здравето или живота ви крие тя.

Обикновено, ако се застраховате за по-малка сума, ще е достатъчно просто да попълните декларация за здравословното си състояние, но при полиците, гарантиращи по-стабилни обезщетения, ще ви се наложи да преминете лекарски преглед.

При всички положения, рисковите застраховки Живот в България са относително евтини и често са изборът на хората, които не разполагат с големи спестявания, но искат да гарантират определена сигурност за себе си и семейството си.

ТЕКУЩИ НАЙ-ДОБРИ ОФЕРТИ

Рисковите животозастраховки се отличават с ниската си цена. В средностатистическия случай, ако застрахованият е 40 годишен служител с безопасна професия (например чиновник), срокът на договора е 5 години, а евентуалното максимално обезщетение – 10 хиляди лева, общата годишна премия варира около 100-200 лв.

Някои компании обаче може да ви предложат още по-изгоден договор, ако се застраховате групово – например, като купите полица за цялото семейство. В зависимост от броя на застрахованите лица, отстъпките може да достигнат до 20%.

Предлагат се и бонуси, ако сте клиент на бизнес партньор на застрахователя.

Клиентите на редица банки например могат да сключат застраховки за картодържатели, които са по същество рискови животозастраховки, а цената може да падне двойно и дори тройно спрямо средната за пазара.

ИЗПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

Каква сума ще получат вашите наследници зависи право пропорционално от цената на избрания продукт.

В случай, че загинете при инцидент, а не от заболяване, в много случаи те могат да разчитат на по-голямо обезщетение.

При трайната загуба на работоспособност, получавате част от договорената сума, която се равнява на процента загубена работоспособност. Например при 50% загуба на трудоспособност, получавате половината от максималното обезщетение.

За да имате право на компенсация при временна загуба на работоспосбност, обикновено се налага още при покупката на продукта да доплатите и да изискате да бъде включен и този риск. Той не фигурира в базисните (и най-евтини) оферти.

Обикновено обезщетенията при временна загуба на работоспособност варират между 5 и 10% при злополука и между 5 и 8% - при заболяване.

Принципно не се предвижда компенсация за направени медицински разходи и разходи за лекарства – за да покриете и тези харчове, ще трябва предварително да договорите тази клауза, и да заплатите допълнително.

За да получите парите си възможно най-бързо, в случай на заболяване или инцидент се свържете незабавно със застрахователя си, попитайте какви документи ще трябва да представите, и не се бавете да ги осигурите. Обичайният срок, в който трябва да бъде покрит иска ви, е 15 дни след като сте изпълнил всичките си задлъжения по договора.

Застрахователната сума се изплаща на застрахования или на третите ползващи се лица. В случай на смърт на застрахования, ако застраховката не е сключена в полза на трети лица, застрахователната сума се изплаща на наследниците му, а ако няма такива - на лицата, живели в едно домакинство с него.

Напоследък все по-често се заговори за опасност от нови терористични актове. Имайте предвид, че тези рискове не се покриват от застрахователите – за тях трябва да притежавате допълнителна полица.

Наследниците ви няма да получат нищо и ако сами посегнете на живота си в първата година от сключване на договора, както и ако загинете при извършване на престъпление.

Не е далеч от ума, че ако тръгнете да обирате банка и ви прострелят, застрахователят няма да плати и стотинка. Някои клаузи в договорите обаче може и да ви изненадат. Не е рядкост да са изключени събития като масови бедствия – с други думи, ако пострадате при евентуално земетресение, няма да имате право на обезщетение. Има и компании, които не покриват в стандартните си продукти и рискове, съпровождащи бременността и раждането.

Внимавайте с екстремните спортове – почти винаги инцидентите, случили се в търсене на адреналин, са изрично изключени от покриваните рискове.

КУРИОЗИ

Когато гледаме криминалета, сме свикнали един от първите въпроси, задавани от детективите да е – имал ли е загиналият застраховка „Живот”?

Въпреки че тези случаи са рядкост, те все пак не са само част от кино сценариите.

Съществува документиран случай от 2006 г. на две стари жени, които прибирали у дома си бездомници, сключвали застраховка на тяхно име, и после ги убивали, като симулирали пътен инцидент с избягал шофьор.

Въпреки че не са явяват престъпление, проблем за индустрията са и полиците, сключени на името на някого, когото бенефициентът дори не познава - Stranger Originated Life Insurance, или накратко STOLI.

Някои хора използват тази тактика като форма на вложение на парите си. Те например убеждават възрастен човек да му купят застраховка, а самите те да получат парите при неговата смърт. Повечето законодетелства се опитват да обезкуражат подобни практики, тъй като те подриват основната идея на застраховането. Засега обаче STOLI не са изрично забранени никъде по света.

Често задавани въпроси

24ins