24ins
Автокаско

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

(Кога ни трябва?)

Застраховката „Автокаско“ се сключва за всякакви моторни превозни средства – автомобили, автобуси, специализирана техника.

Тя е по желание на собственика не е задължителна като „Гражданска отговорност“.

Полицата е силно препоръчителна, ако колата е по-скъпа, ако от нея зависи работата или бизнеса ви, или просто искате защита от различни инциденти. „Автокаско“ е задължителна за лизингови автомобили преди няколко години беше практика лизинговите компании да работят само с един или двама застрахователи и да задължават клиентите си да сключват полици при тях. Това вече не е така и обичайно може сами да изберете застрахователя си, когато си вземете кола на изплащане.

Разбира се, лизинговата компания може да работи с определен застраховател и да предложи сключване на полица при него с отстъпка от премията или други специални условия. Именно намалената покупка на нови коли и такива на лизинг стана причина за спад в приходите от „Автокаско“ през последните години. Друга причина за намалението е желанието на много собственици на автомобили да ограничат разходите си. Не бива да забравяме, че точно в трудни икономически времена нараства престъпността и колата ни може да пострада от кражба или обикновен вандализъм.

ОСНОВНИ ПЛАНОВЕ

(Кое е най-доброто за мен?)

„Автокаско“ може да е с пълно или частично покритие на рисковете. Обичайно основните са пожар, природни бедствия, удар от предмети (различно е от удар с други коли), свличане на сняг и лед, щети от мълния. Към тях в зависимост от покритието се добавят вандализъм, кражба на цялата кола или нейни части, щети от катастрофа и удар, щети, нанесени докато колата е била открадната. Важно е да прочетете всички условия и описанието на покритията – след голямата градушка в София през лятото на 2014 г. някои собственици на коли с „Автокаско“ не получиха обезщетение, защото клаузите им не включваха щети от такова бедствие.

Полезна добавка към „Каско“ е услугата „Автоасистанс“, при която може да разчитате на пътна помощ – само за България, или и за чужбина. Така ако се случи нещо с колата докато пътувате, застрахователната компания ще изпрати екип, а в зависимост от покритието може да се осигури заместващ автомобил, пари за ремонт на повредения, разходи за правна помощ, медицински транспорт, разходи за нощувки и др.

Важно е да обърнете внимание имате ли право на обезщетение при инцидент на паркинг – например някой ви е ударил и не знаете кой е и как да търсите пари от него. Клаузите могат да включват повреда заради лош път – дупки, повреден асфалт, липсващи пътни знаци. Преди няколко години стана масова практика застрахователите да съдят общини за неподдържани местни пътища. Община Варна например плати доста обезщетения и съдебни разноски по такива дела.

СКЛЮЧВАНЕ

Какво да избера?

Задължително – по всеки договор, е да прочетете всички условия по него. Някои точки препращат към Общите условия на застрахователната компания, затова прегледайте и тях. Неприятно е да плащате редовно вноските си, а когато отидете с искане за обезщетение, да откриете, че щетата не е включена в договора. Лесно и бързо може да прочетете условията и да изберете онлайн – през специализирани портали за застраховане (линк към оферти и „Каско“).

Първоначално изборът не изглежда лесен, но след като прегледате офертите и условията на няколко компании, ще се ориентирате какво ви е необходимо. Ако не можете – винаги може да се обърнете към застрахователен брокер (линк към Брокер инс), откъдето специалисти да ви помогнат. Комисионата им се плаща от застрахователя, така че услугите им са безплатни за клиента. При отделните продукти и компании се използват различни начини за оценка на обезщетението, което може да получите, има разлики (макар и не особено големи) в изчислението на тарифата. Например – пострадалата кола може да се оценява по пазарна стойност, по актуален каталог, по преценка на експерти.

ВАРИАНТИ НА „КАСКО“

Освен според покритията – минимално, частично, пълно, продуктите могат да се разделят и според договорената клауза за ликвидация. Вариантите са да получите обезщетение по оценка на експерт, да отидете на ремонт в доверен сервиз на застрахователя или официалния вносител, а може и да ви се изплатят по фактура. Последното е случаят, когато сте поправили колата за ваша сметка и после застрахователят възстановява парите, разбира се, при определен лимит и отново с оценка колко струва реално поправката.

Освен това, в зависимост от избрания продукт, покритието може да важи както само за България, така и за чужбина. Същото е и за асистанс услугата, макар че в битката за конкуренция вече много компании го предлагат като бонус към по-пълните покрития за всички държави – членки на системата „Зелена карта“ .

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА ЦЕНАТА

Защо струва толкова ?

При „Автокаско“ цената се изчислява по т. нар. тарифно число – обичайно е около 4 до 5%, може да е и по-ниско в зависимост от покритията и вида на превозното средство. Тарифното число е процент от стойността на колата – колкото по-нова и скъпа, толкова повече струва полицата. Както и при други видове полици се предлага разсрочено плащане, като това не оскъпява сериозно премията. Претърпени по ваша вина произшествия и нарушения на правилата на пътя може да повишат цената, а ако сте редовен клиент и нямате такива – застрахователят да я понижи. Не се опитвайте да лъжете – може да се приеме за застрахователна измама и да ви откажат плащане на обезщетение. Вярно, няма обща достъпна система за глоби и нарушения, но нямате гаранция, че компаниите не си обменят данни.

КАКВО НИ ТРЯБВА?

След като изберете офертата, трябва д апредоставите копие от свидетелството за регистрация на МПС, т.е. талона. Ако сте пръв собственик и автомобилът е купен от официалния вносител на марката, трябва да добавите копие от фактурата за закупуване и копие от талона.

При сключване на застраховка и по време на срока на нейното действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен, което се доказва с талон за технически преглед. При настъпване на застрахователно събитие застрахователите проверяват валидността на талона за технически преглед, така че трябва да минавате веднъж в годината, както е задължително и по закон. Повечето компании ще искат да имате и аларма на колата, за по-скъпите се прави и предварителен оглед.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Как и кога ще ми изплатят обезщетение?

Веднага след кражба или инцидент се свържете с КАТ и със застрахователя. При по-леките катастрофи може подпишете двустранен протокол и без КАТ. За удобство и информация може да се обърнете към брокера, от който сте купили полицата. Коректните брокери помагат за подаване на претенция и получаване на обезщетение. Условията за завеждане на претенции са описани в договора. По закон те се отправят писмено. От застрахователната компания може да поискат и други допълнителни документи и доказателства. До 15 дни след като ги пратите трябва или да ви платят, или да откажат мотивирано. Ако не предоставите всички поискани доказателства, произнасянето дали да се плати е до шест месеца след завеждането на претенцията. Застрахователят няма право да ви иска лична информация, с която няма как да разполагате, както и излишни документи с цел да забави плащането.

В случай на повреда вероятно ще се наложи да представите автомобила си за оглед и описание на щетите. Обезщетението зависи от вида на полицата – застрахователят може да изплати фактурата от ремонта или да насочи към свой доверен сервиз, с който има договор. Възможно е размерът на понесените от вас загуби да бъдат определени и чрез експертна оценка.

Ако става въпрос за тотална щета - увреждане, при което разходите за евентуалния ремонт са над 70 на сто от цената на автомобила, ще трябва да прекратите регистрацията на моторното превозно средство, преди да получите парите си.

По правило, освен ако застрахователят не изиска допълнителна информация,необходимите документи за завеждане на щети включват:

  • - застрахователната полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
  • - свидетелство за регистрация на МПС;
  • - свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
  • - попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
  • - оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др).

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ

Докато европейските застрахователи се жалват, че Брюксел отмени практиката цената на застраховката да зависи от пола, американците имат друго оплакване. При покупка на Автокаско и Гражданска Отговорност, компаниите все по-често изискват да се запознаят с... кредитното им досие.

Мнозина се възмутиха от това надничане в личните им финанси, но поне засега съдът отказва да забрани спорната практика. Затова за всеки случай, ако имате авотмобил, плащайте вноските по ипотеката си навреме.

Друга новост е, че с напредването на технологиите компаниите търсят нови начини да предложат на всеки застраховка „по мярка”. Някой ден и на нашия пазар можем да очакваме полици „на парче” – плащаш само за времето, в което си ползвал автомобила, и то в зависимост от натовареността на трафика по това време и безопасността на квартала, в който караш. Засега обаче тези продукти не са навлезли в България, нито при Автокаско, нито при Гражданска Отговорност.

Често задавани въпроси

24ins