24ins
застраховайте имуществото си

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

(Кога е необходима тази застраховка?)

Дали е необходимо да се повтори земетресението от пролетта, което хвърли Перник и София в паника, за да осъзнаем, че светът не е сигурно място?

Въпреки че след всяко природно бедствие темата за Застраховка Имущество излиза на преден план в медиите, малцина в крайна сметка си купуват полица.

Склонни сме да мислим за защита на собствеността си единствено когато сме принудени да направим това. И докато Застраховка Имущество все още е доброволна у нас, банките изискват да имаме покритие, когато теглим ипотечен заем.

Именно бумът на кредитирането от преди кризата даде тласък напред и на имущественото застраховане, но и до днес то изостава далеч зад по-популярните автомобилни застраховки, включително доброволната Каско.

Застраховка Имущество, независимо дали на жилището или на най-ценните ни вещи, е абсолютна необходимост – за съжаление обаче, рядко си даваме сметка за това. С климатичните промени, природните бедствия зачестяват, а усилията на управляващите да изкоренят престъпността все още не дават кой знае колко убедителни резултати.

На пазара се предлага такова огромно разнообразие от продукти, че няма да Ви е трудно да изберете точно този план, който отговаря на конкретните Ви нужди. За да сте спокоен, че сте наясно с всички дребни клаузи в договора, и че не сте хвърлили пари на вятъра за излишни клаузи, най-добре е след първоначалното онлайн проучване на офертите да се обърнете за съвет към специализиран консултант.

ОСНОВНИ ПЛАНОВЕ

(Какво трябва да избера?)

Стандартно, имуществените полици осигуряват покритие за следните стандартни рискове – удар от летателен апарат, части или товари от него; природни бедствия, като буря, градушка, наводнение и др.; щети от авария на водопроводни, канализационни и отоплителни системи; вандализъм и кражба чрез взлом.

На пръв поглед може да Ви изглежда, че изброените събития включват всички опасности, които могат да сполетят дома ви. Това обаче не е съвсем така, и за да бъдете 100% спокоен, може да решите да включите и допълнителни клаузи към Застраховка Имущество.

Както са забелязали например по-внимателните читатели, в списъка се казва изрично „кражба с взлом”, и ако обирджиите са ползвали шперц например, застрахователят може и да не ви плати загубеното имущество.

Освен това, помислете за вероятността да нанесете щети на трети лица и попитайте и за клауза „Гражданска Отговорност”. Така, ако протече тръба и наводни съседите Ви, няма да Ви се наложи да им заплатите ремонта от собствения си джоб.

Някои компании включват и допълнително покритие на електрониката и битовата техника, но имайте предвид, че много стандартни полици не предвиждат това. Застрахователите не са особено склонни да поемат рисковете, свързани със скъпа техника, особено лаптопите и мобилните телефони, които често използваме извън дома.

Ако притежавате скъпи бижута, ценни книжа или антики, и не ги държите в сейф, за тях вероятно също ще Ви се наложи да закупите отделна полица.

Повечето от нас обаче не са богати, и най-вече се притесняват за базисните рискове, като се опитват да постигнат оптималния баланс между сигурността и цената, която ще трябва да платят.

Именно за редовия българин са предвидени пакетите „Първи риск”, които макар че покриват принципно същите основни рискове като стандартните застраховки, струват значително по-евтино.

Това е така, защото лимитите на отговорност при тях също са по-ниски. Ако сте избрали тези продукти обаче, имайте предвид, че е възможно при инцидент застрахователят да не покрие пълната стойност на нанесените ви щети.

Плюс на пакетните застраховки е, че тяхното сключване е далеч по-опростено – при тях не се налага опис на имуществото Ви. Те са изключително подходящи за крайградската Ви вила например, в която не държите нищо особено ценно, но все пак искате да имате известно спокойствие.

Подвидове на Застраховка Имущество:

Освен двата варианта – пакетни и стандартни застраховки, застрахователите предлагат възможността и да застраховате само движимото или недвижимото си имущество.

Предлагат се и застраховки за наематели, които по същество са застраховки на движимо имущество, както и такива за наемодатели, които могат да се причислят към групата на Гражданската Отговорност. Ако инцидент в притежаван от Вас апартамент или къща нанесе щети на квартирантите Ви, обезщетението ще покрие както материалните, така и нематериалните вреди.

Застраховките в полза на банката-кредитор са сред най-познатите на българските потребители. При тях съществуват грубо три варианта – сумата на застраховката да отговаря на размера на кредита, на остатъка по главницата, или на стойността на недвижимия имот. Експертите не препоръчват да се насочвате към втория, най-евтин вариант, защото, ако се случи бедствие, банката Ви е защитена от евентуални загуби, но Вие не получвате нищо.

Понякога заемодателите могат да ви насочат към конкретен застраховател и застрахователен план. Макар че в тези случаи ще получите преференциални условия, все пак прочетете внимателно договора и помислете дали предлаганата защита ви удовлетворява. Ако желаете да се обърнете към друга компания, предлагаща по-голяма стабилност, банката едва ли би възразила.

СКЛЮЧВАНЕ

Трудно е да се дадат общи насоки за документите, които ще ви потрябват, когато купувате Застраховка Имущество. Естествено, първата Ви крачка трябва да бъде да определите кои свои движими или недвижими активи искате да защитите, и в каква степен. Това решение ще зависи и от цената, която сте готови да платите.

Логично е, че при сключването на Застраховка Имущество, застрахователят ще изисква оценки на имуществото, но може да се наложи да представите и договор със СОТ например, ако имате такъв.

Особено сложно стои въпросът при оценка на стойността на произведения на изкуството и антикварни ценности.

Ако искате да си спестите бюрокрацията, а и известни разходи, можете да се насочите към пакетните застраховки, при които не се налага оценка на имущество.

За да улесните живота си в случай, че възнамерявате в бъдеще да сключвате застраховка на своите по-ценни вещи, пазете фактурите за покупка и касовите бележки.

Тъй като всеки конкретен случай е твърде различен в зависимост от това какво имущество подлежи на застраховане и кой точно е избраният продукт, преди да пристъпите към сключването на договора, просто попитайте своя брокер или застраховател какви документи ще трябва да представите.

ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА

Колко ще платите по своята полица за Застраховка Имущество зависи най-вече от покриваните рискове и от лимита на отговорност на застрахователя. Именно затова вариантите „Първи риск” и базисните планове, които покриват само ограничен кръг събития, излизат по-евтино.

Можете да снижите разходите си по застраховката обаче и като направите някои полезни инвестиции. Ако инсталирате алармена система, или сте клиент на СОТ например, вероятно обслужващата Ви компания ще вземе това предвид, и ще Ви поиска по-малко пари.

Местоположението на дома Ви е от зависимост при сключването на Застраховка Имущество. То не само определя цената, но може да дефинира и вида на договора Ви. Ако живеете в район, редовно сполетяван от един и същи тип природно бедствие (например наводнение), съвсем възможно е застрахователят Ви да не поиска да покрие този риск на никаква цена.

По принцип, компанията почти със сигурност ще вземе предвид предходната Ви застрахователна история – какви искове сте подавали в миналото, за какви събития, и колко често. Всяко предходно изплатено обезщетение води до по-висока премия в бъдеще.

Вариантите за разсрочено плащане също оскъпяват донякъде услугата, но не значително. При тях опасността е друга: да забравите да извършите плащането на определената дата, което прави полицата Ви невалидна. В такъв случай наистина може да се окажете „ударен от гръм” в случай на бедствие.

ТЕКУЩИ НАЙ-ДОБРИ ОФЕРТИ

ДОМЪТ ИНС

Застраховка Имущество „Домът Инс“ е пакетна застраховка на ‘първи риск’, специално създадена от БРОКЕР ИНС ООД, за да осигури максимална защита на движимото и недвижимото Ви имущество. Застраховката ще Ви даде възможност сами да изберете, в зависимост от нуждите Ви, застрахователните лимити на отговорност и застрахователните покрития.

В случай на застрахователно събитие, Вие ще получите пълния размер на обезщетението, до изчерпване на лимита на отговорност по съответното покритие. С цел да защитим максимално интереса на своите клиенти, ние Ви предоставяме гъвкава процедура по ликвидация на щети, която позволява изплащането на щетите на стойност до 500 лв. да се осъществява в 3-дневен срок от получаване на всички документи, които се изискват.

Задачата по сравнение на отделните оферти на застрахователните компании е почти невъзможна, поради огромното разнообразие на нуждите на клиентите и оттам – на предлаганите продукти. Да разгледаме хипотетичния случай на апратамент в София, на стойност 50 хиляди лева, със СОТ, обща стойност на движимото имущество и обзавеждане от 20 хиляди лева, битови електроуреди за 5,000 лв. и още толкова – за компютри и електроника. В този случай, цената на Застраховка Имущество ще ви излезе приблизително между 40 и 100 лв. Разбира се, тази сума е твърде грубо изчислена, за да ви даде ясна представа колко пари ще ви излезе полицата във Вашия конкретен случай, но е достатъчно показателна за сравнително ниската инвестиция, която е необходима, за да получите сигурност и спокойствие за дома.

ИЗПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

(Как и кога ще ми изплатят застраховката, при инцидент?)

По закон, при възникнали щети на застраховано имущество, застрахователят е длъжен да ви изплати обезщетението до 15 дни след представяне на всички изискани от Вас документи. Колко време обаче ще ви отнеме да се сдобиете с тях – ето това може да се окаже факторът Х.

Мнозина например откриват, че за да бъдат покрити загубите им от кражба с взлом, първо трябва да получат заключителното постановление на следователя и прокурора по образувано следствено дело, което далеч не става бързо.

При буря или ураган ще трябва да представите официална справка от районната хидрометеорологична служба, удостоверяща скоростта на вятъра; при пожар – бележка от противопожарната охрана и при съмнения за злоумишленост- и от полицията, и т.н. За да се преборите възможно най-ефективно с бюрокрацията, веднага след събитието се консултирайте със застрахователя си какви документи трябва да представите и от къде да ги набавите.

Ако не сте чели внимателно договора си, неприятни изненади могат да дойдат и от друга страна. Например, проливните дъждове могат да предизвикат не само наводнение, а и свлачища. На Вас може да ви се струва като едно събитие, но така ли е за застрахователя? За него тук става дума за два различни риска - полицата Ви покрива ли и двата?

Уверете се например и, че ще получите обезщетение не само при кражба с взлом, както гласят повечето стандартни договори, а и при „използване на специални технически средства”, или казано с човешки думи - шперц.

За да не останете разочарован, трябва да знаете какво трябва и какво не трябва да правите при инцидент. По закон, Вие сте длъжен да имате не пасивно, а активно поведение, т.е. „с грижата на добър стопанин”. Това означава, че ако в дома ви се спука тръба, а вие не направите нищо по въпроса, освен отчаяно да кършите ръце, може да се окажете с празни джобове. От друга страна обаче, ако не извикате водопроводчик, а в опита си да поправите сам вредата нанесете още по-големи щети, това може да се сметне „небрежно отношение” и пак да не получите нищо. Ако имате каквито и да било съмнения, първо попитайте застрахователя си какво да правите.

Много е вероятно да не бъдат покрити и щети, причина за които сте самите Вие. Например, ако се топлите на газ или дърва и не поддържате печката си в изрядно състояние и избухне пожар, очаквайте искът Ви да бъде отхвърлен.

Що се отнася до размера на обезщетението, той обикновено е фиксиран в договора, като при пакетните полици „Първи риск” то е по-малко, отколкото при стандарните продукти и е възможно да не покрие загубите ви на 100%.

Особено като опре до електрониката, която толкова бързо се обезценява, повечето потребители задават въпроса – „Колко пари ще получа - според стойността на компютъра, когато той е бил закупен, когато е сключен договора за Застраховка Имущество, или според това колко струва към момента на застрахователното събитие?”. При всички положения, застрахователят ще начисли определен коефициент на амортизация, а няма да Ви изплати сумата, която сте оставили в магазина.

Важно е да внимавате и да не хвърляте излишни пари. Ако сте застраховали имуществото си на сума, надвишаваща неговата стойност, компанията няма да ви плати повече за загубените вещи, а само толкова, колкото те струват (по експертна или пазарна оценка).

Ако сте платили по-малко обаче, тогава просто ще вземете по-малко.

Затова, за да сте наясно на какво обезщетение можете да разчитате и при какви случаи, е изключително важно да избирате внимателно продукта и да четете дребните буквички в договора.

КУРИОЗИ

Струва Ви се, че къщата Ви се пълни с бумаги? Радвайте се, че не живеете 60 години по-рано. Първата имуществена застраховка за дома в съвременния й вид е създадена чак през 1950 г. Преди това собствениците на жилища е трябвало да купуват отделна полица за всеки специфичен риск – пожар, наводнение, грабеж, земетресение... Това се казва хаос!

Нещата се усложнили дотолкова, че през 1971 г. частна компания в Ню Джърси започнала да предлага опростени стандартизирани пакети на редовите потребители, като после продавала сключените договори на застрахователите.

Често задавани въпроси

24ins