24ins
Novini
new65

ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД стартира кампания "Земеделски култури"

2017-04-06 17:17:26

ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД стартира кампания "Земеделски култури"

На 1 март 2017 г. ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД стартира кампания "Земеделски култури". Нейната продължително е до 31 май 2017 г.


Кампанията "Земеделски култури" обхваща зърнени (пшеница, овес, ечемик и др.) и маслодайни (рапица, слънчоглед и др.) култури. Застраховката може да се сключи за всички рискове и/или за комбинация между тях, както и за отделни рискове.


Предоставя се застрахователно покритие за следните рискове:


- Градушка и буря

- Проливен дъжд

- Пожар на корен

- Наводнение


Ако искате да получите повече информация за преференциалните условия на Кампанията, може да се обърнете към офисите на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД, както и към агентите и брокерите.

24ins